What´s the deal?

                                                                    (Foto: Hilda Helmhout, trappenhuis De Stadskazerne)

 

Als ervaren journalist/mediamaker, hogeschooldocent en criminoloog beweegt Hilda zich met Righto! graag op het snijvlak van journalistiek, wetenschap en onderwijs. Zij stimuleert leerlingen en cursisten tot het stellen van vragen en het (onder)zoeken van de wereld om ons heen.

 

Dankzij een scholingsvoucher van de Provincie Overijssel en een genereuze bijdrage van het Jo Kolk Studiefonds kan Righto!  het specialistische onderwijs aan anderstaligen en laaggeletterden aan haar winkel toevoegen. Deze voor bedrijf en/of cursist op maat ontwikkelde lessen zijn boeiend, concreet, creatief en mediagericht. Bedrijven die ondersteuning zoeken bij praktijkgericht taalleren (Nederlands op de werkvloer) worden van harte uitgenodigd contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek over doelen en wensen. Hilda is gespecialiseerd in taalonderwijs in detentie.

 

Daarnaast is zij bedenker, initiatiefnemer en aanjager van Verhalenhuis Kampen. In de Stichting Verhalenhuis worden mensen en gemeenschappen zichtbaar gemaakt door kunst, cultuur en (persoonlijke) verhalen. Hierbij werken de initiatiefnemers samen met sociale en culturele ondernemers met als gezamenlijk doel meer samenhang (sociale cohesie) te creëren.

 

Neem contact op

 

Wilt u nadere informatie? Of heeft u behoefte aan een gesprek? Via het contactformulier kunt u contact opnemen over bijvoorbeeld:

 

- taalonderwijs voor laaggeletterden en/of anderstaligen

- taalonderwijs in detentie

- een (educatief) project

- een workshop, lessenreeks of educatiemateriaal

- een journalistiek verhaal of ander mediaproduct

- een expositie

- een activiteit of event

 

Righto! denkt en doet graag met je mee. De pr en communicatie rondom het project wordt geregeld. Verder is er ervaring met fondsaanvragen in huis. Dan gaan we samen op ontdekkingsreis. 

 

Alright, let's go!